top of page

Nieuws algemeen

Voorlopig ontwerp Kloosterweg vastgesteld door college

Geen fietsen op de busbaan Kriekemeet plaatsen

Kerstboomversnippering Burgh-Haamstede

Besluitvorming woningbouw Bernhardstraat / Julianastraat

Nieuwsbrief 2 uitvoering Dorpsvisie

Gemeente ontvangt subsidie van de provincie Zeeland voor pilot hubs Burgh-Haamstede

Concept beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundigplan dorpsas Burgh-Haamstede ter inzage

Regel een haltetaxi, deelfiets of deel auto

Werkzaamheden mobilteitshub begin december van start

Onderzoek naar proef nieuwe opstaplocaties openbaar vervoer in Burgh-Haamstede

Verzoek aanpassing snelheid kruising Kloosterweg/Badweg

Adviesraad Sociaal Domein in gesprek met inwoners Schouwen-Duiveland

Communicatie rondom pilot mobiliteitshub(s) van start

Kinderen van obs de kirreweie en cbs onder de wieken presenteren geluksmomenten

Verslag 'Openbare dorpsraadsvergadering'

Mobiliteitshub Burgh-Haamstede

Digitale nieuwsbrief nr.11

Pilot Mobiliteit HUB Burgh-Haamstede

Hema gaat zich vestigen in Noordstraat

Met ingang van 18 augustus 2022 heeft de Dorpsraad Burgh-Haamstede haar statuten formeel aangepast

Deelprojecten Dorpsvisie toegevoegd en bijgewerkt

Herinrichting deel van de Torenweg bijeenkomst 19 juli 2022

Burgh-Haamstede test mobiliteitshub als openbaar vervoer systeem voor de toekomst

Nieuwsbrief uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede 1e deel 2022

Kleine aanpassingen kruising Kloosterweg / Vertonsweg

Regionale mobiliteitsstrategie en pilot Burgh-Haamstede

Bijeenkomst herinrichting Torenweg Nieuw-Haamstede;19 Juli (voor genodigden)

Kleine aanpassingen procesvoorstel

Fietsenstalling Westenschouwen is gedeeltelijk gereed

Projectgroep Kunst, cultuur en erfgoed levert 'foto' op

Ecologisch onderzoek Torenweg Burgh-Haamstede

Dossier Noordstraat

Raadsbrief verplaatsing Market Plaza

Upgrading fietsenstalling Westenschouwen gestart

Communiqué m.b.t. aftreden dagelijks bestuur

4 mei herdenking 2022

College stuurt raadsbrief over uitkomsten participatieproces verplaatsing Market Plaza

Marco van Vulpen wordt voorzitter projectgroep 'Kunst en Cultuur'

Op 23 maart aanstaande vindt bijzondere openbare vergadering plaats dorpshuis "De schutse" aanvang 19:30

Kennisgeving inzake ontwerp omgevingsvergunning Noordstraat 31-39 te Burgh-Haamstede

Ontwerp gat van de Noordstraat

Digitale bijeenkomst 8 december a.s. aanvang 19.00 uur

Definitieve kaders uitvoering dorpsvisie vastgesteld

Bewaking verklikkerplaat 2021-2022

Bomen snoeien en herplanten winterperiode 2021 - 2022

Talkshow over de toekomst van Burgh-Haamstede

Openbare dorpsraadsvergadering - 6 oktober 2021

Denk mee over de toekomst van Burgh-Haamstede

Vooraankondiging: Dorpsquiz Burgh-Haamstede

Ontwerp kaders dorpsvisie Burgh-Haamstede zes weken ter inzage

bottom of page