Nieuws algemeen

Raadsbrief verplaatsing Market Plaza

Upgrading fietsenstalling Westenschouwen gestart

Communiqué m.b.t. aftreden dagelijks bestuur

4 mei herdenking 2022

College stuurt raadsbrief over uitkomsten participatieproces verplaatsing Market Plaza

Marco van Vulpen wordt voorzitter projectgroep 'Kunst en Cultuur'

Op 23 maart aanstaande vindt bijzondere openbare vergadering plaats dorpshuis "De schutse" aanvang 19:30

KENNISGEVING INZAGE ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING NOORDSTRAAT 31-39 TE BURGH-HAAMSTEDE

Ontwerp gat van de Noordstraat

Digitale bijeenkomst 8 december a.s. aanvang 19.00 uur

Definitieve kaders uitvoering dorpsvisie vastgesteld

Bewaking verklikkerplaat 2021-2022

Bomen snoeien en herplanten winterperiode 2021 - 2022

Talkshow over de toekomst van Burgh-Haamstede

Openbare dorpsraadsvergadering - 6 oktober 2021

Denk mee over de toekomst van Burgh-Haamstede

Vooraankondiging: Dorpsquiz Burgh-Haamstede

Ontwerp kaders dorpsvisie Burgh-Haamstede zes weken ter inzage

Reactie op de chats

Sheets van de bijeenkomst op 10 mei

Drie rapportages ter besluitvorming naar de gemeenteraad

Digitale openbare dorpsraadvergadering
maandag 10 mei 2021
aanvang 19:00 uur

Dorpsvisie informatieavond maandag 19 april 2021 terug kijken

Eindrapportage van de verkeersstudie Burgh-Haamstede

Landschappelijke en cultuurhistorische analyse

Besluiten van de bestuursvergadering

Nieuwsbrief nr. 2

Nieuwe website Dorpsvisie online

Flyer met update over de Dorpsvisie

Burgemeester te gast bij de Dorpsraad van Burgh-Haamstede e.o.

N57 en N59: aanleg 5 rotondes en nieuw wegdeel op Schouwen-Duiveland