top of page

ANBI status

De dorpsraad Burgh-Haamstede e.o. is een stichting. De leden van het bestuur worden door de zittende bestuursleden benoemd. Getracht wordt het bestuur een afspiegeling te laten zijn van de diverse groeperingen binnen Burgh-Haamstede.

De hoofddoelstelling van de Dorpsraad is het bevorderen van de leefbaarheid van de kern Burgh-Haamstede e.o binnen de gemeente Schouwen-Duiveland in de ruimste zin des woords.

De Stichting Dorpsraad Burgh-Haamstede e.o is een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, giften, schenken en de energiebelasting. Of een instelling een ANBI is wordt door de Belastingdienst bepaald. In verband hiermee is de dorpsraad verplicht een aantal gegevens op deze website te publiceren, zoals het fiscale nummer: 8074.10.639, de statuten, het beleidsplan, het beloningenbeleid en de jaarverslagen.

Meer informatie klik op logo

ANBI,2.png
bottom of page