Van harte welkom op de website van de Dorpsraad Burgh-Haamstede. Als gekozen vertegenwoordigers van de 5 kernen Haamstede, Burgh, Westenschouwen, Nieuw-Haamstede en Burghsluis behartigen enthousiaste leden de belangen van ons dorp. Zij spannen zich in voor het behoud van het dorpskarakter en het verbeteren van de leefbaarheid en het welzijn van onze inwoners. Zij doen dit o.a. door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan, en contact te onderhouden met gemeentelijke en andere instanties. Met deze website stelt de Dorpsraad zich ten doel om onze inwoners zo goed mogelijk te informeren over actuele ontwikkelingen en dorpsnieuws.

Op de hoogte blijven?

U kunt zich hier inschrijven voor

onze digitale nieuwsbrief.

flyer8-12.png

De Dorpsraad nodigt u uit om u nader te informeren over de instelling van

werkgroepen voor de ‘Uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede’. Helaas

kan dit door de aangescherpte regels niet fysiek plaats vinden. Vanwege

het grote belang om inwoners actief te betrekken bij de uitvoeringsplannen en de voortgang hiervan kiezen we voor een digitale bijeenkomst.

Dorpsgenoten grijpt uw kans om mee te denken nu we in deze cruciale fase komen en meld u aan voor (maximaal twee) werkgroepen waar u het meest bij betrokken bent. Uw inspraak is belangrijk. Blijf nu niet aan de kant staan!

Klik hier om de flyer te lezen.

Digitale bijeenkomst 8 december a.s. aanvang 19.00 uur

Digitale bijeenkomst 8 december a.s. aanvang 19.00 uur

Digitale bijeenkomst 8 december a.s. aanvang 19.00 uur
De Dorpsraad nodigt u uit om u nader te informeren over de instelling van
werkgroepen voor de ‘Uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede

lichtjesactie van de Stichting Sophie

lichtjesactie van de Stichting Sophie

Graag vragen wij als Dorpsraad aandacht voor de lichtjesactie van de Stichting Sophie

Definitieve kaders uitvoering dorpsvisie vastgesteld

Definitieve kaders uitvoering dorpsvisie vastgesteld

Raad stelt middelen ter beschikking voor uitvoering dorpsvisie

Dorpsvisie Burgh-Haamstede

Samen werken aan het mooiste dorp

De dorpsvisie is vastgesteld.

Klik hier om de dorpsvisie te lezen.

illustratie_front.png