top of page
Taken Werkgroep


De werkgroepen zijn een initiatief van de Dorpsraad Burgh-Haamstede in samenspraak met het collectief ‘De Verbinding’. Werkgroepen bieden optimaal de gelegenheid om als inwoners met elkaar in gesprek gaan en te discussiëren over de uitvoeringsplannen van de verschillende projecten. Door de instelling van de werkgroepen wordt invulling gegeven aan de breed gedragen wens vanuit de gemeente en haar inwoners om een volwaardige bijdrage te leveren aan de burgerparticipatie. Voor de werkgroep zijn de volgende taken gedefinieerd:


▪ De werkgroep is ingesteld om een projectgroep inhoudelijk te ondersteunen en te borgen dat voldoende mensen kunnen meedenken en zich kunnen uitspreken over een project;
▪ De werkgroep faciliteert het bediscussiëren en beoordelen van voorliggende plannen en het uitwisselen van gedachten tussen inwoners;
▪ Het doel van de werkgroep is het gezamenlijk consensus bereiken over een advies m.b.t. het voorliggende project (minderheidsstandpunten worden niet opgenomen);
▪ Een werkgroep formuleert gevraagd en ongevraagd adviezen en rapporteert deze aan de (bijbehorende) projectgroep

WG1 Beeldkwaliteitsplan / Stedenbouwkundig plan van de Dorps-as

WG2 Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg

WG3 Herontwikkeling kop van Haamstede (Market Plaza en Noordstraat 34-36)

WG4 Mobiliteit (Pilot Hub en Inprikker Burgh, werkgroep start vanaf maart 2022)

WG5 Woningbouw (diverse inbreidingsplannen en Bijkerk/Koebel)

WG6 Geluksmomenten en verfraaiing rotondes

bottom of page