top of page
WG2 Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg

WG2 Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg

Doelstelling


Gelet op de fietsintensiteit is een breedte van 4 meter voor het fietspad over de totale lengte van de Kloosterweg wenselijk, evenals veilige oversteekplaatsen. Op basis van de uitgevoerde quickscan van de huidige inrichting in het verkeersonderzoek van Juust, is het advies om de wegcategorisering van de Kloosterweg aan te passen. De categorisering van de Serooskerkseweg als gebiedsontsluitingsweg is prima en eindigt bij de aansluiting Hoge Zoom-Noordstraat.

In principe ontstaat daarna, richting Nieuw-Haamstede meer een erftoegang buiten de bebouwde kom. Dit sluit ook beter aan op de inrichting, zoals deze hier nu ligt. Over de overgang van gebiedsontsluitingsweg naar erftoegangsweg kan discussie bestaan. Op basis van de huidige inrichting kan een kruispuntoplossing met de Nieuwe Weg een logische overgang zijn. Indien we de route als erftoegangsweg inrichten, met vrij liggend fietspad, blijft het wel een voorrangsweg. De kruispunten zouden dan mogelijk bijzondere pleintjes kunnen worden waar de inrichting van de doorgaande weg wordt onderbroken, waardoor de attentie duidelijk wordt gevestigd op het oversteken.


Resultaat


Verbreding van het fietspad van de Kloosterweg tot minimaal 4 meter op plaatsen waar dat mogelijk is en aanpassing van de kruispunten om de attentiewaarde en daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren. Tevens een geloofwaardige inrichting (duurzaam veilig) van de hoofdrijbaan, die hoort bij de categorisering van de weg


Voorzitter:

Maarten van Strien

Begeleiding:

Bureau Juust

Ricardo de Winter (Gemeente SD)

Harm Post (Gemeente SD)

Jan-Harman van den Hamer (Adviseur)

Mariska den Hartog (Verslaglegging)

John van Veenhuizen (Dorpsraad)

LEDEN WERKGROEP

J. (John) Bijl

J. (Joleen) Boot

J. (Jan) van Heteren

B. (Bert) Hendrikse

M. (Mart) Joosten

R. (Reiny) Logtenberg

L. (Lonneke) van Meggelen

F.C. ter Mors

T. (Ton) Wegman

bottom of page