top of page

Geschiedenis Dorpsraad Burgh-Haamstede

De gemeente Schouwen Duiveland is in 1997 ontstaan door de samenvoeging van zes kleinere gemeenten: Bruinisse; Duiveland; Zierikzee; Brouwershaven en Midden-Schouwen. Door de politieke invloed en handelen kwam deze samenwerking tot stand. 
 

Nu na 23 jaar kunnen we de balans opmaken wat dit voor Burgh Haamstede heeft betekent. Een algehele renovatie van de openbare ruimte is noodzakelijk. Hierbij is reeds in 2008 begonnen met het dorp Westenschouwen. Het lijkt topografisch gezien logisch dat Burgh daarna volgt, hoewel wegens de ontwikkelingen op de Kop van Haamstede het beter is te beginnen met het “Centrum van Haamstede”. 


Diversiteit kernen
Is Burgh-Haamstede met zijn toeristen totaal anders dan de andere dorpskernen, zoals Zierikzee en Bruinisse bijvoorbeeld?

Werd de afstand gemeenteraad tot de burger groter of zijn er voordelen behaald voor Burgh Haamstede? 

Iedere kern haar eigen dorps- of stadsraad die de belangen van de kern naar voren brengt richting gemeente, zodat de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders goed geïnformeerd worden om vervolgens - alle belangen overwegende - goede en verantwoorde besluiten te kunnen nemen, was een ideale uitgangspositie en gedachte.

Oprichting dorpsraden
Zo ontstond het fenomeen dorpsraden. Het uitgangspunt van de gemeente hierbij was : "We willen het stimuleren en ondersteunen, maar het moet van onderaf komen! We moeten en willen niets opleggen, het moet en mag geen vierde bestuurslaag worden die min of meer zelfstandige bevoegdheden krijgt.” 

De gemeenteraad stelde in wezen een keuze voor aan de bevolking uit drie alternatieven:

1. Ieder voor zich zonder afgesproken structuur en het helemaal overlaten aan de kern;
2. Een samenhangende structuur met begeleiding vanuit de gemeente klein budget om organisatie mogelijk te maken met als doel gevraagd en ongevraagd advies geven aan gemeente c.q. de kern belangen naar voren te brengen;
3. Het niet alleen aandragen, maar ook uitvoeren van kern belangen.

Unaniem werd gekozen voor optie 2, waarbij sommige kernen aangaven ook uitvoerder te willen zijn op vrijwillige basis, dus feitelijk optie 3. Zo is ook besloten en zo gaat het in de praktijk. De dorpsraad heeft geen behoefte aan uitvoering van taken of het dragen van verantwoordelijkheden voor taken die de gemeente dient uit te werken en uit te voeren. 


Adviserende rol
Met de gemeente werd afgesproken dat, waar het een kern aan zou gaan, er in de ambtelijke voorbereiding standaard een procedurestap zou zitten: "wat vind de betreffende dorpsraad er van”.

 

Thans is met name de Dorpsvisie 2020-2026 van belang om een algehele renovatie van Burgh Haamstede in zes jaar te realiseren. 

bottom of page