top of page
 WG6 Geluksmomenten en verfraaiing rotondes

WG6 Geluksmomenten en verfraaiing rotondes

Doelstelling


De financiële middelen voor het project ‘Geluksmomenten’, dan wel een deel ervan, willen we conform het procesvoorstel inzetten om een project ‘voor en door’ jongeren te laten voorbereiden. In dit geval betreft de doelgroep jeugd in de leeftijdscategorie van 6 tot 18 jaar. De kinderen in deze leeftijdscategorie mogen ideeën en/of plannen indienen, die worden beoordeeld door een nader in te stellen onafhankelijke commissie, die ook als jury fungeert. Het beste plan wordt uiteindelijk verder uitgewerkt en gerealiseerd. Voor de verfraaiing van de entrees zullen we nogmaals contact zoeken met Rijkswaterstaat om de mogelijkheden verder af te tasten.


Resultaat


Een project ‘voor en door’ jongeren laten voorbereiden en realiseren in het kader van geluksmomenten. Zo mogelijk meerdere rotondes rondom Burgh-Haamstede verfraaien, al dan niet na het uitschrijven van een prijsvraag.


Voorzitter:

John van Veenhuizen

Begeleiding:

Ricardo de Winter (Gemeente SD)

Harm Post (Gemeente SD)

Jan-Harman van den Hamer (Adviseur)

Mariska den Hartog (Verslaglegging)

Maarten van Strien (Dorpsraad)

vergadering werkgroep :


7 februari 2022 notulen lees hier

10 maart 2022 notulen concept lees hier

LEDEN WERKGROEP

L. (Laura) Bom

B. (Bas) van Damme

P. (Petra) van Gent

C. (Cécile) Boogerd-Hoffman

M. (Marinus) van Dijke

S. (Sjaak) Kweekel

L. (Lia) van der Veer-Kooiman

N. (Nancy) Vermaat

M. (Marga) Rademaker-Steur

bottom of page