top of page

Definitieve Ontwerpen centrum Haamstede en herinrichting Kloosterweg vastgesteld

Definitieve Ontwerpen centrum Haamstede en herinrichting Kloosterweg vastgesteld

Op 28 september 2023 heeft de gemeenteraad de Definitieve Ontwerpen voor herinrichting centrum Haamstede en herinrichting Kloosterweg vastgesteld.


Tijdens de raadsvergadering werd eerst het ontwerp voor het centrumgebied van Haamstede behandeld en vastgesteld. Daarbij is een amendement aangenomen, waarbij in de verdere uitwerking van het ontwerp rekening mee gehouden moet worden. Zo wordt de halfverharding op plaatsen waar dit mogelijk is, vervangen door natuursteen. En moet het college in het vervolgproces bijvoorbeeld ook nog zoeken naar minimaal twee parkeerplaatsen voor mindervaliden in de buurt van de kerk of andere voorzieningen. 

U kunt het gehele amendement hier teruglezen.


Vervolgens behandelde de raad het ontwerp voor herinrichting Kloosterweg. Een door D’66 voorbereid amendement haalde uiteindelijk geen meerderheid, waardoor het ontwerp unaniem werd vastgesteld en het 30 kilometer per uur regime voor het bebouwde kom deel uitgangspunt blijft voor de herinrichting.


De komende maanden gaan we voor beide projecten de voorbereidingen verder oppakken. Voor het centrumgebied Haamstede betekent dit het opstarten van de fase van het uitvoeringsontwerp in samenspraak met Aannemingsbedrijf van Gelder. In het kader van de Kloosterweg gaan we de aanbestedingsstukken opstellen, zodat we begin 2024 de aanbesteding voor het werk kunnen starten en een aannemer kunnen selecteren. Voor beide projecten geldt dat we aan de slag gaan met het voorbereiden van een verkeersbesluit en de noodzakelijke ruimtelijke procedures.

20220103 sophie_02.jpg
20220103 sophie_02.jpg
bottom of page