top of page

Voortgangsbericht verplaatsing Market Plaza

Voortgangsbericht verplaatsing Market Plaza

Foto: Dorpsvisie Burgh-Haamstede


11 april 2023


De afgelopen periode zijn met de eigenaar (en zijn adviseurs) van Market Plaza Burgh-Haamstede een aantal gesprekken gevoerd over de verplaatsing van de AH, Etos en Gall&Gall naar de Kop van Haamstede. Daarbij is ook de planning voor 2023 besproken.


In oktober 2021 heeft de gemeenteraad in de aanvullende kaders voor de uitvoering van de Dorpsvisie bepaald dat er eerst een voorkeursvariant voor de Kop van Haamstede uitgewerkt moet worden, voordat de planvorming verder kan. De raad moet die variant vaststellen. In 2022 zijn er diverse participatiemomenten geweest en enkele ontwerpsessies georganiseerd om de plannen verder vorm te geven.


Begin 2023 zijn we verder aan de slag gegaan met het ontwerpproces. De raad kan pas een voorkeursvariant vaststellen als er naast het ontwerp voldoende bekend is over de ruimtelijke, financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. Daarom worden de komende periode diverse onderzoeken en verkenningen uitgewerkt. Waaronder een onderzoek naar het maximale aantal vierkante meters supermarkt, de stikstofdepositie en financiële verkenningen (grond- en opstalexploitatie).


Onderdeel van het ontwerpproces is ook de communicatie met de directe omgeving en inwoners en ondernemers in Burgh-Haamstede. Wij hadden graag in het 2e kwartaal van 2023 al plannen gepresenteerd aan alle belanghebbenden en belangstellenden, maar het onderzoeken van de haalbaarheid vergt meer tijd dan verwacht. Daarom zal de communicatie over de nieuwe plannen pas in het 3e kwartaal van 2023 worden opgestart. Zodra het mogelijk is, wordt via deze site nadere informatie verstrekt.


Zie ook: DorpsVisie  website voortgangsbericht verplaatsing Market Plaza

20220103 sophie_02.jpg
20220103 sophie_02.jpg
bottom of page