top of page

Dodenherdenking 4 mei 2023

Dodenherdenking 4 mei 2023

Foto's: Dorpsraad Burgh-Haamstede


Op 4 mei om 19.00 uur heeft de Dorpsraad, voorafgaand aan de Nationale Herdenking, een  plechtigheid gehouden ter ere aan de nagedachtenis van de inwoners van Burgh-Haamstede die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld.


De opening van de bijeenkomst werd gedaan door de Voorzitter van de Dorpsraad, Dhr. Jan Edu Kelder. In zijn toespraak refereerde hij naar een deel uit een boek van Godfried Bomans wat tijdens zijn jeugd veel indruk op hem had gemaakt. Jan Edu benadrukte nog het feit dat wij vrijheid en het kunnen herdenken in vrijheid moeten koesteren.

Vervolgens werd een overdenking verzorgd door Dhr. Corstiaan Prince. Corstiaan belichtte vanuit historisch en persoonlijk perspectief de laatste fase van de oorlog, de bombardementen op de Westhoek en de slachtoffers die hierbij vielen in Burgh-Haamstede.


De  toespraak  van Corstiaan Prince kunt u hier lezen.

De toespraak van Jan Edu kunt u hier lezen.


Na deze toespraken werd een bloemstuk bij de plaquette met de namen van de slachtoffers gelegd door 2 leden van de Scouting Westerschouwen. Dit onder toezicht van een groot aantal van de leden van deze scouting groep die ook aanwezig waren. Muzikale medewerking werd verleend door Koninklijke Muziekvereniging ‘Witte van Haemstede’. Het geluid werd verzorgd door Dhr. Johan Vredebregt.


Dorpsraad Burgh-Haamstede wil hierbij iedereen bedanken voor hun medewerking.

20220103 sophie_02.jpg
20220103 sophie_02.jpg
bottom of page