top of page

Besluitvorming woningbouw Bernhardstraat / Julianastraat

Besluitvorming woningbouw Bernhardstraat / Julianastraat

21 december 2022


Op 20 december 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders diverse besluiten genomen over de woningbouwlocatie Bernhardstraat/Julianastraat te Burgh-Haamstede.


Ten eerste heeft het college een positieve grondhouding aangenomen voor het realiseren van 1 woning op het perceel van de initiatiefnemer aan de Julianastraat te Burgh-Haamstede. Om dit te bewerkstelligen is een grondruil nodig, die we begin 2023 in het Gemeenteblad publiceren (in het kader van het Didam-arrest). Onder voorwaarde dat er geen rechtsmiddelen worden ingediend tegen de voorgenomen grondruil, bieden we de initiatiefnemer de mogelijkheid te starten met een (separate) ruimtelijke procedure voor de bouw van de woning op het perceel aan de Julianastraat te Burgh-Haamstede.


Verder heeft het college de uitgangspuntennotitie voor het realiseren van 6 tot 10 woningen op de hoek van de Bernhardstraat en Julianastraat te Burgh-Haamstede vastgesteld om zodoende een project te ontwikkelen met een onderscheidend woningaanbod in het goedkope en/of middel dure segment, waarbij wordt ingespeeld op de natuurlijke kwaliteit van de omgeving, met oog voor een duurzaam ontwerp en gebruik. Hiervoor heeft het college een voorbereidingskrediet van € 35.000 ter beschikking gesteld ter voorbereiding van de (voor)selectie en ruimtelijke procedure voor woningbouw op de hoek Bernhardstraat en Julianastraat te Burgh-Haamstede.


Beide projecten zijn nog met een aantal onzekerheden omgeven (zoals stikstofproblematiek en de molenbiotoop). Graag willen we in het 1e kwartaal van 2023 starten met de (voor)selectie van de beoogde 6 tot 10 woningen aan de hand van de eerder door het college vastgestelde selectieleidraad voor dit soort ontwikkelingen. Daarmee is tevens de Didam-publicatie voor dit plangebied ondervangen. De selectieprocedure neemt een klein half jaar in beslag. De doorlooptijd van de ontwikkeling is afhankelijk van de voortgang van de ruimtelijke procedure. Wij streven ernaar de bouw van de woningen op de hoek Bernhardstraat/Julianastraat medio 2024 te (laten) starten.

20220103 sophie_02.jpg
20220103 sophie_02.jpg
bottom of page