top of page

Ontwerp kaders dorpsvisie Burgh-Haamstede zes weken ter inzage

Ontwerp kaders dorpsvisie Burgh-Haamstede zes weken ter inzage

Op 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland een amendement over de Dorpsvisie Burgh-Haamstede vastgesteld.


Daarbij is het volgende besloten:

  1. De cultuurhistorische en landschappelijke analyse met kernwaarden Burgh-Haamstede, de verkeersstudie Burgh-Haamstede en de rapportage over het strategische programma centra Burgh-Haamstede (inclusief bijbehorende documenten) voor kennisgeving aan te nemen, met dien verstande dat deze drie documenten dienen als leidraad voor het college van burgemeester en wethouders bij het uitwerken van het procesvoorstel met uitvoeringsprogramma, het uitwerken van projecten en het toetsen van projectvoorstellen van initiatiefnemers, alsmede het opstellen van daaruit voortvloeiende voorstellen voor de gemeenteraad

  2. Voor de drie opgeleverde documenten ontwerp kaders vast te stellen.

  3. Op deze ontwerp kaders de inspraakverordening gemeente Schouwen-Duiveland van toepassing te verklaren.


U KUNT DE ONTWERP KADERS HIER DOWNLOADENU kunt de ontwerp kaders, tijdens kantooruren, ook inzien op het gemeentehuis (Laan van St. Hilaire 2, 4301 SH Zierikzee). Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 08.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van de donderdag en de vrijdag. Op donderdag kunt u het gemeentehuis bezoeken tot 20.00 uur. Op vrijdag tot uiterlijk 16.00 uur.


Reageren

Van maandag 5 juli tot en met maandag 16 augustus 2021 kan iedereen een inspraak reactie geven op de ontwerp kaders. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke inspraak reactie kunt u sturen naar de heer R. de Winter via ricardo.de.winter@schouwen-duiveland.nl. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer de Winter op (0111) 452 442.


Procedure

De gemeenteraad zal met inachtneming van de ingediende inspraakreacties in het 4e kwartaal van 2021 besluiten over vaststelling van de definitieve kaders.

20220103 sophie_02.jpg
20220103 sophie_02.jpg
bottom of page