top of page

Mobiliteitshub Burgh-Haamstede

Mobiliteitshub Burgh-Haamstede


Het college heeft op 13 september 2022 ingestemd met realiseren van een extra locatie voor de pilot mobiliteitshub Burgh-Haamstede. Het betreft een locatie tussen Burgh en Westenschouwen.


De beoogde locatie voor een tweede hub, die qua voorzieningenniveau soberder is dan de hub aan de Kriekemeet, hebben we gevonden aan de Kraaijensteinweg ter hoogte van de Hogeweg. Deze locatie is in de directe nabijheid van een huidige bushalte en bovendien is het verlies aan reistijd voor Connexxion beperkt, nu de halte bereikt kan worden via de huidige route langs de N57.


De locatiekeuze is afgestemd met Connexxion en de provincie Zeeland. Met deze locatie komen we reizigers die ver van de hub Kriekemeet wonen tegemoet te komen.


De aanlegkosten voor deze tweede hub bedragen naar verwachting € 75.000. Bij deze kosten zijn ook aanvullende voorzieningen als fietsnietjes, komportalen en de halteplaats meegerekend.

De komende periode gaan we in overleg met Connexxion en provincie Zeeland over de nadere uitwerking van de pilot. Aannemingsbedrijf Gebr. Moerland zal in samenwerking met adviesbureau Juust de technische uitwerking en realisatie van beide hubs voor hun rekening nemen. Het is de bedoeling de pilot begin 2023 te starten.


www.dorpsvisieburghhaamstede.nl/nieuws/college-stemt-met-2e-en-uitstaplocatie-kader-pilot-mobiliteitshub

20220103 sophie_02.jpg
20220103 sophie_02.jpg
bottom of page