top of page

Communiqué m.b.t. aftreden dagelijks bestuur

Communiqué m.b.t. aftreden dagelijks bestuur

Zoals u in diverse media hebt kunnen lezen, hebben de 3 leden van het dagelijks bestuur van de Dorpsraad Burgh-Haamstede per 30 april hun functies neergelegd. Hierna heeft ook een vierde bestuurslid te kennen gegeven dat zij haar functie per dezelfde datum neerlegt. En hoewel de resterende bestuursleden de toch wel onverwachte stap van het dagelijks bestuur betreuren en het vooral erg abrupt vinden, zullen zij uiteraard het genomen besluit respecteren. 


Recentelijk hebben de 4 overgebleven bestuursleden met elkaar overlegd om zich op de ontstane situatie te beraden. In dit overleg is duidelijk geworden dat zij in het belang van continuïteit aan willen blijven om lopende zaken op te pakken en de operationele taken van het dagelijks bestuur te herverdelen. Dit is intussen op voortvarende wijze gebeurd en gecommuniceerd met de Kamer van Koophandel en de Gemeente Schouwen-Duiveland. Op dit moment wordt de overdracht van het secretariaat en het penningmeesterschap in goed overleg met de terugtredende bestuurders gerealiseerd.


Tevens heeft het nieuwe bestuur de ambitie uitgesproken om op redelijke termijn weer een volwaardig bestuur te formeren. Hierbij zijn zij zich er terdege van bewust dat dit met een halvering van de capaciteit en de grote toekomstplannen voor ons dorp een uitdagende opgave zal zijn. Daarom zullen er voorbereidingen getroffen worden voor een openbare dorpsraad vergadering met als één van de belangrijkste agendapunten het werven van nieuwe leden, om zodoende weer tot een slagvaardige Dorpsraad te komen en als zodanig een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de dorpsvisie en de leefbaarheid in ons dorp.


Voor meer informatie: secretariaat@dorpsraadburghhaamstede.nl


Burgh-Haamstede 06 mei 2022

Dorpsraad Burgh-Haamstede


Maarten van Strien            -       Voorzitter

Irene Leijnse                         -       Secretaris

John van Veenhuizen      -       Penningmeester

Barend Geskus                   -       ICT-ondersteuning

20220103 sophie_02.jpg
20220103 sophie_02.jpg
bottom of page