top of page

Adviesraad Sociaal Domein in gesprek met inwoners Schouwen-Duiveland

Adviesraad Sociaal Domein in gesprek met inwoners Schouwen-Duiveland

Inwoners van Schouwen-Duiveland worden geraakt door de veranderende economische omstandigheden. Er moeten andere keuzes worden gemaakt om met het maandelijkse inkomen rond te komen. Naast economische problematiek worstelen mensen met de gevolgen van corona en de lockdowns. Voorts blijkt uit onderzoek dat zowel jongeren als ouderen eenzaamheid en uitsluiting ervaren. Wat kunnen we hier met elkaar aan doen?

Welke steun verwachten we van de gemeente?


Op donderdagavond 3 november aanstaande willen de leden van de Adviesraad Sociaal Domein met inwoners van Schouwen-Duiveland in gesprek over het thema ‘Rondkomen in de huidige tijd’. De dialoogavond vindt plaats in het gemeentehuis en start om 17.30 uur met een broodje en een toelichting van de voorzitter van de Adviesraad.

Vanaf 18.30 tot 20.30 uur kunnen mensen in kleine groepen hun ervaringen, zorgen en ideeën met elkaar uitwisselen. De resultaten uit de gesprekken worden vervolgens verzameld en gebruikt voor een advies aan de gemeente. Om 21.00 uur sluiten we de avond af.


Komt u op 3 november meepraten?

 Graag aanmelden via info@sociaalsd.nl of bel 06-46402957 .

 Heeft u vooraf vragen dat kan dat via dezelfde contactgegevens.


20220103 sophie_02.jpg
20220103 sophie_02.jpg
bottom of page