top of page

Reactie op de chats

Reactie op de chats

De dorpsraad bijeenkomst van 10 mei is belegd om, voordat het vervolgproces wordt opgestart, onze inwoners de gelegenheid te geven, zich over een groot deel van de keuzes waar we voor zullen komen te staan (niet uitputtend), eerst eens uit te spreken in de richting van hun dorpsraad, die immers met haar partners, de ondernemers en de gemeente, voorstellen voor dat vervolgproces zal voorleggen.


U hebt van ons begrepen dat er slecht internet aanwezig was, zodat we niet alle middelen konden gebruiken voor een optimaal verloop.


Allereerst willen wij iedereen die een chat heeft gezonden bedanken. Het waren er zoveel dat we op 10 mei er maar een klein deel van konden behandelen. Door de hoeveelheid verdwenen ze ook erg snel door nieuwe aanvoer weer van het scherm. Mijn mede bestuurslid moest derhalve steeds snel aselect een nieuwe chat selecteren en voor de voorzitter markeren voor beantwoording, een chat die ook weer binnen 15 sec van het scherm verdween.


De chats geven wel inzicht in de vragen die er leven, al is het geen ideaal medium om  organisch tot elkaar te komen. Laten we hopen dat de volgende bijeenkomst fysiek kan plaatsvinden. Per sheet treft u nadere verheldering, gevraagde informatie en een mogelijke aanpak aan. Ook constateren we vanzelfsprekend verschillende opvattingen over onderwerpen aan.


De heer van Rossum heeft nadat de uitnodigingsflyer was bezorgd, waarin de dilemma’s voor het vervolgproces waren opgetekend, ons een document gezonden met tien prioriteiten, die voor een deel overeenkwamen met onze dilemma’s.


Het verschil zat enerzijds in de gekozen oplossingsrichtingen en anderzijds in de stelligheid dat dit de projecten waren die moesten worden opgepakt. De dorpsraad was voornemens om de aanpak, nog los van de exact genoemde prioriteiten, bij de volgende dorpsraadsvergadering aan de orde stellen. Daarvoor hebben we op 10 mei een vervolgbijeenkomst aangekondigd waarin we de oogst van 10 mei samen met de inwoners wilden omzetten in een vervolgaanpak, in daden.

Dat wordt dan de inzet vanuit de dorpsraad in de Stuurgroep!

De dorpsraad staat vanzelfsprekend open voor een fysiek overleg met de initiatiefnemer.


Hieronder treft u onze reactie op de chats per sheet:


1. Vervolgproces

2. Sociaal-maatschappelijke projecten

3. Woningbouw

4. Openbaar vervoer

5. Albert Heijn/ autoverkeer

6. Randvoorwaarden Albert Heijn

7. Nieuwe centrum Haamstede en 8. Parkeren/ verkeer Haamstede centrum

9. Mobiliteitsknooppunt kop van Haamstede

10. Kloosterweg

11. Onderlinge afhankelijkheid projecten

12. Ontsluiting Burgh vanaf N57


Uitleg bij de tekening van een nieuwe ontsluiting voor Burgh op de N57


13. Afsluiting


Link naar de presentatie van 10 mei.

20220103 sophie_02.jpg
20220103 sophie_02.jpg
bottom of page