top of page

Projectgroep Kunst, cultuur en erfgoed levert 'foto' op

Projectgroep Kunst, cultuur en erfgoed levert 'foto' op

Onlangs heeft de projectgroep Kunst, Cultuur en Erfgoed een ‘foto’ van de bestaande situatie op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed in Burgh-Haamstede gemaakt. Graag delen zij via deze website het document met belangstellenden.


Het document is bedoeld als vertrekpunt (‘waar staan we?’) om te komen tot een programmaplan, aan de hand waarvan de kwaliteit en de samenhang van het aanbod kan worden versterkt en de beleving daarvan door inwoners en bezoekers kan worden vergroot.


De ‘foto’ die wij in dit document presenteren van de bestaande situatie beoogt een representatief beeld te geven van wat Burgh-Haamstede op dit moment te bieden heeft op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed en hoe dat georganiseerd is. We hopen dat de belangrijkste elementen van het kunst-, cultuur- en erfgoedbestel van Burgh-Haamstede met dit document in beeld zijn gebracht. In de beschrijving maken we een onderscheid tussen 2 werkvelden: Cultuurhistorie en erfgoed (beschreven in hoofdstuk 1) en Kunst en cultuur (beschreven in hoofdstuk 2). Per werkveld geven we aan wat het aanbod is en welke organisaties actief zijn. De 2 werkvelden raken elkaar op het vlak van presentatieplekken: verschillende bijzondere erfgoedlocaties worden gebruikt als podium voor voorstellingen en/of tentoonstellingen. Deze presentatieplekken hebben we afrondend op een rij gezet (hoofdstuk 3).


Het document zal tevens worden gebruikt in aanloop naar de zogenaamde miniconferentie op 6 juli, waarvoor diverse mensen en organisaties apart worden uitgenodigd.

20220103 sophie_02.jpg
20220103 sophie_02.jpg
bottom of page