top of page

Lezing van Burgemeester Paul Depla

Lezing van Burgemeester Paul Depla

Burgemeester Depla heeft in de politieregio Zeeland West - Brabant bestuurlijk veel ervaring opgedaan met voornoemde problematiek.

Burgemeester Paul Depla van de gemeente Breda spreekt in Burgh - Haamstede over "Maatschappelijke gevaren van de vermenging van onderwereld en bovenwereld".


Paul Depla spreekt tijdens Westhoeklezing over hoe de samenleving zich kan wapenen tegen de invloed van de georganiseerde criminaliteit. Met name zal de heer Depla tijdens de jaarlijkse Westhoeklezing ingaan over de risico's die de samenleving loopt tegen de invloed van de georganiseerde criminaliteit en op welke wijze de samenleving zich hiertegen kan wapenen.


Waar: Dorpshuis "De Schutse”. 

Julianastraat 22, 4328 AS Burgh-Haamstede

Wanneer: Vrijdag 7 juni 2024 om 15.00 uur

Iedereen is van harte welkom. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Toegang is gratis.


Op vrijdag 7 juni zal Paul Depla, de burgemeester van Breda, de traditionele Westhoeklezing houden in Dorpshuis de Schutse te Burgh-Haamstede verzorgen.


De Westhoeklezing is een initiatief van Sociëteit ‘De Westhoek’ die hiermee jaarlijks een maatschappelijk thema dat relevant is voor Schouwen-Duiveland wil uitdiepen.

De lezing, die om 15.00 uur begint, richt zich op de vraag wat wij als burgers kunnen doen om de invloed van georganiseerde criminaliteit te bestrijden.


Het opsporen van criminelen is een taak van Politie en Justitie, het ons weerbaar opstellen tegen geweld, corruptie, economische schade en economische uitbuiting, drugscriminaliteit en de daaruit voortvloeiende verslavingsproblematiek is een taak van de burger en de samenleving. Criminelen schuwen het niet om legale partijen te beïnvloeden of te onderdrukken zoals volksvertegenwoordigers, ambtenaren en onschuldige burgers. Daarbij passen criminelen soms ook zwaar geweld toe, tot aan liquidaties en explosies in woonwijken toe. Het effect is dat bovenwereld en onderwereld met elkaar verweven raken.

Dit ondermijnt en bedreigt de samenleving en rechtsstaat.


Het fenomeen beperkt zich niet tot grote steden, de problematiek van de drugslaboratoria is ook op Schouwen-Duiveland doorgedrongen, het is zelfs een ernstig probleem.


Depla zal uitlichten welke stappen ondernomen kunnen worden door burgers, lokale overheden en andere maatschappelijke instellingen om het hoofd te bieden aan de toenemende invloed van criminele netwerken binnen de gemeenschap.


We willen voorkomen dat criminelen het voor het zeggen krijgen. Legale dienstverleners en politieke ambtsdragers moeten hun werk kunnen doen zonder bedreiging of intimidatie. Wijken en buurten moeten veilig en leefbaar zijn. Criminelen mogen ondernemers niet verleiden om voor hen aan de slag te gaan.


Maar criminelen zijn niet altijd goed herkenbaar en maken gewoon gebruik van de banken, verzekeraars of financieel adviseurs om criminele winsten wit te wassen; ze gebruiken transportdiensten om drugs te smokkelen en te distribueren, installatiebedrijven om hennepkwekerijen te bouwen, huisjes op vakantieparken om mensen te verbergen en illegale prostitutie te organiseren.


Hoe de burger en de samenleving dat sluipende proces kunnen tegengaan zal het onderwerp zijn van de Westhoeklezing door Paul Depla.


Paul Depla

Burgemeester Paul Depla (PvdA) is voorzitter van de gemeenteraad en het college van B&W van Breda en is onder meer verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.


20220103 sophie_02.jpg
20220103 sophie_02.jpg
bottom of page