top of page

Kleine aanpassingen procesvoorstel

Kleine aanpassingen procesvoorstel

Afgelopen dinsdag (28 juni) heeft het college van burgemeester en wethouders een aantal kleine aanpassingen in het procesvoorstel uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede alsmede het proces voor de verdere ontwikkeling van de Kop van Haamstede in de tweede helft van 2022 vastgesteld.


In september 2021 heeft het college het “Procesvoorstel uitvoering dorpsvisie Burgh-Haamstede” vastgesteld. Op basis van dit procesvoorstel hebben we vervolgens diverse projecten opgestart en sessies met de in het procesvoorstel benoemde overleggremia georganiseerd. In verschillende projecten is vooruitgang geboekt, maar de participatie kan efficiënter georganiseerd worden als de organisatie ‘platter’ gemaakt wordt. Daarom zijn een aantal aanbevelingen gedaan en door het college vastgesteld.


Het initiatief voor planontwikkeling van de Kop van Haamstede (verplaatsing Market Plaza) ligt in de tweede helft van 2022 bij de initiatiefnemer en zijn adviseurs. De initiatiefnemer zal worden begeleid door de ambtelijke projectgroep. Voor de advisering vanuit de samenleving zorgt de werkgroep ‘Kop van Haamstede’. De projectgroep Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan levert de ruimtelijke kaders, waarbinnen de plannen kunnen worden ontwikkeld.


Het vastgestelde document kunt u hier teruglezen.

20220103 sophie_02.jpg
20220103 sophie_02.jpg
bottom of page