top of page

Ecologisch onderzoek Torenweg Burgh-Haamstede

Ecologisch onderzoek Torenweg Burgh-Haamstede

Evides en Stedin willen onder de Torenweg, over een lengte van circa anderhalve kilometer, de water- en elektrakabel vervangen. De werkzaamheden van Evides en Stedin bieden de gemeente de kans om ook de Torenweg her in te richten.


We willen de bestrating aanpassen en de weg zo inrichten dat het duidelijk is dat er maximaal 30 km/h mag worden gereden. Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken van een nader ontwerp, maar voordat er werkzaamheden kunnen plaatsvinden, dient er onderzoek naar de natuur (ecologie) in het gebied plaats te vinden.


Waarom een ecologische toets?

Om de werkzaamheden van Evides en Stedin te kunnen uitvoeren, moet een deel van de beplanting langs de Torenweg weggehaald worden. Dit proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. Maar er is daarom wel een natuurtoets nodig. Op basis van de natuurtoets wordt beoordeeld of de werkzaamheden van zowel Evides/Stedin als de gemeente zonder natuurvergunning en/of ontheffing uitgevoerd kunnen worden. Zo nee, dan vragen wij dit aan bij de provincie Zeeland.


Het bedrijf Regelink Ecologie en Landschap heeft in maart 2022 op verzoek van onze gemeente een ecologische quickscan uitgevoerd voor dit gebied. Hieruit blijkt dat er wellicht verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes aanwezig zijn van de vleermuis. Ook kan het gebied een leef- en 
voortplantingsgebied zijn van de:

  • levendbarende hagedis;

  • boomkikker;

  • wezel, hermelijn en bunzing.

We gaan verder onderzoek doen naar de aanwezigheid van deze soorten en de functies in de omgeving.

Wat ziet of merkt u van het onderzoek?

In de periode mei tot en met september 2022 gaan ecologen van Regelink Ecologie en Landschap onderzoek doen in de omgeving van de Torenweg. Ook kunnen er hulpmiddelen in het gebied worden aangebracht om het onderzoeken ondersteunen. U kunt dan denken aan camera’s, luisterkastjes en sporenbuizen. Wij willen u vriendelijk vragen om de onderzoekers hun werkzaamheden te laten doen en de geplaatste voorzieningen te laten hangen of liggen. De camera’s zijn overigens alleen ingesteld op het filmen van dieren.

Ontwerp nieuwe inrichting Torenweg

De komende twee maanden zoekt de gemeente onder andere met de Belangenvereniging Nieuw-Haamstede afstemming over de concept herinrichtingstekening voor de Torenweg. We kijken welke inrichting, inrichtingselementen en welke materialen goed zouden passen om autogebruikers te informeren over de 30 kilometer zone. Het verkeerskundig Bureau Juust ondersteunt ons daarbij. Zij hebben ook de verkeersstudie voor Burgh-Haamstede opgesteld. Vervolgens zullen wij een sessie met omwonenden organiseren over de wijze waarop we de Torenweg willen herinrichten.

20220103 sophie_02.jpg
20220103 sophie_02.jpg
bottom of page