top of page

Digitale bijeenkomst 8 december a.s. aanvang 19.00 uur

Digitale bijeenkomst 8 december a.s. aanvang 19.00 uur

De Dorpsraad nodigt u uit om u nader te informeren over de instelling van

werkgroepen voor de ‘Uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede’. Helaas

kan dit door de aangescherpte regels niet fysiek plaats vinden. Vanwege

het grote belang om inwoners actief te betrekken bij de uitvoeringsplannen en de voortgang hiervan kiezen we voor een digitale bijeenkomst.

De link voor deelname aan deze vergadering, komt hier op onze homepage te staan. Deze geeft direct toegang tot de vergadering. Daarnaast delen we de link via Facebook en als u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, krijgt u de link ook per e-mail.

Dorpsgenoten grijpt uw kans om mee te denken nu we in deze cruciale fase komen en meld u aan voor (maximaal twee) werkgroepen waar u het meest bij betrokken bent. Uw inspraak is belangrijk. Blijf nu niet aan de kant staan!

Klik hier om de flyer te lezen.

Na agendapunt 6 zal de heer van Rossum die namens 32 ondertekenaars een  verzoek heeft gericht aan de Dorpsraad om een vergadering te beleggen rondom het instellen van Werkgroepen door de dorpsraad, het woord krijgen.

Klik hier voor zijn agendapunt

20220103 sophie_02.jpg
20220103 sophie_02.jpg
bottom of page