top of page

Bomen snoeien en herplanten winterperiode 2021 - 2022

Bomen snoeien en herplanten winterperiode 2021 - 2022

Ook dit najaar zijn de bomen op Schouwen-Duiveland gecontroleerd op veiligheid. Op deze manier wordt de gezondheid van alle bomen in beeld gebracht. Bomen die bij inspectie in zeer slechte staat blijken te zijn worden vervangen door nieuwe gezonde bomen. De aan te planten bomen komen zoveel mogelijk op dezelfde locatie als de oude bomen.


Uit de controle is naar voren gekomen dat een deel van de bomen al dood is en een gevaar vormen door vallende takken. Van een aantal andere bomen is de levensverwachting zeer slecht en zullen op korte termijn ook dood gaan.


De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van bomen, het verwijderen van boomstronken en het aanleggen van plaatsen waar de nieuwe bomen kunnen groeien. Eventuele overlast voor omwonenden wordt zoveel mogelijk beperkt.


De werkzaamheden starten in de week van 11 t/m 15 oktober. De nieuwe bomen worden voor het einde van het jaar geplant.


Klik hier voor een overzicht van de werkzaamheden.

20220103 sophie_02.jpg
20220103 sophie_02.jpg
bottom of page