top of page

leefbaarheid Burgh-Haamstede

Vijfwal Houten

foto:stichtingdorpshuizen.nl


Stichting maatschappelijk werk Oosterschelde.


Thuis in de kern

 samenwerking organisaties; Gemeente, Zeeuwland, De Duinen, huisartsen, Buurtzorg. Afstemming samenwerking en signalering problematiek van Burgers in de wijk.


Thuis in het dorpshuis


 inloopochtend voor jong en oud, in de eerste instantie voor sociale contacten.

Maar u kunt met vragen terecht op het gebied van sociale/ maatschappelijk problemen. Wij als dorpsraad zien dit in de toekomst graag als kernpunt waar de instanties dichter bij de burger staan in Burghhaamstede. Problemen liggen vaak ten grondslag aan meerdere zaken.


Samen de ondersteuning bieden


Gemeente, Zeeuwland, WMO, SMWO en diverse instanties over veiligheid en ondersteuning, adviezen m.b.t. wonen/zorg en welzijn. Zodat mensen niet naar Zierikzee hoeven.


Digitale communicatie


 in het voorjaar tijdens de Corona periode heeft er onderzoek plaatsgevonden onder vrijwilligers die door de corona niet op huisbezoek konden gaan. m.b.t. dit item. De SMWO heeft dit onderzoek uitgevoerd. De uitkomst van dit onderzoek wordt meegenomen door de SMWO en gekeken naar oplossingen voor m.n. ouderen.

bottom of page