Reactie dorpsraad op commotie vuurtoren

Reactie dorpsraad op commotie vuurtoren

Burgh-Haamstede 10 september 2020


Geachte Gemeenteraad,

Gezien de vele reacties op straat en berichten in de pers van betrokken inwoners, de belangen vereniging Nieuw Haamstede en maritieme professionals, maar ook gezien de intussen 8400 bereikte mensen op onze Facebook account, waaronder 2200 betrokkenheidsacties, wenden wij ons tot uw Raad.


We zetten vraagtekens bij de juridische procedure, die het College gevolgd heeft, waarbij zo het er naar uitziet niet alle van belang zijnde instanties zijn geraadpleegd.

Bij deze tekenen wij ook ter sauvering van rechten  bezwaar aan tegen de verleende toestemming en de gevolgde procedure.


Vervolgens verbaast het ons dat het College toestemming gaf voor de kleur aanpassing van zo’n icoon van de kop van Schouwen, zonder raadpleging van inwoners.

Tenslotte wijzen wij het College erop dat in het onlangs nog aangepaste Convenant tussen de gemeente en de dorps- en stadsraden het College hen om advies vraagt dan wel de gelegenheid geeft, voordat er een besluit wordt genomen, te reageren.


Het college heeft o.i. in deze in het “oog” vallende casus niet conform gehandeld!!!


Wij hopen dat de Gemeenteraad het College tot  heroverweging weet te bewegen om te bewerkstelligen dat de bestaande kleuren van onze vuurtoren worden gehandhaafd.


Met vriendelijke groet,


Kees Veerhoek                    Kitty de Muynck

Voorzitter                             SecretarisDorpsraad Burgh- Haamstede

20220103 sophie_02.jpg