top of page

Pilot Mobiliteit HUB Burgh-Haamstede

Pilot Mobiliteit HUB Burgh-Haamstede

Foto: Dorpsvisie Burgh-Haamstede


Begin 2023 gaat de gemeente Schouwen-Duiveland starten met een pilot (proef) met een Mobiliteit HUB, kortweg HUB, en aangepaste dienstregeling. U hebt hiervan middels de onlangs door de gemeente verspreide flyer kennis kunnen nemen. Ook is deze pilot op meerdere wijzen in het nieuws geweest. Deze proef zal ongeveer 9 maanden duren en heeft als doel het opdoen van ervaring met de gewijzigde situatie. Deze mobiliteit HUB zal ingericht worden op de Kriekemeet en heeft tijdens deze pilotperiode minder voorzieningen dan in de eindsituatie.


De aanleiding voor de pilot is dat de Provincie Zeeland, samen met o.a. Zeeuwse gemeenten, werkt aan een Regionale Mobiliteitsstrategie. Deze gaat de basis vormen voor de dienstregelingen en de uitvoering van het openbaar vervoer na 2024. Hierbij wordt ingezet op minder haltes, snelle, verbindingen tussen kernen en steden, gecombineerd met goed voor- en natransport. Vooruitlopend hierop is gepland om met enkele pilotprojecten ervaring op te doen.


In de Dorpsvisie, die begin 2020 door de Gemeente is vastgesteld, staat beschreven dat in het kader van veiligheid en verkeersoverlast het wenselijk is om bij de herinrichting van de dorps-as deze om te vormen tot een verblijfsvriendelijke zone waar de auto te gast is. Eén van de maatregelen om dit te bereiken is, om in combinatie met een mobiliteitsknooppunt, de bus buitenom te laten rijden.


De optelsom van de hiervoor genoemde wijzigingen in het OV en de uitgangspunten heeft de Gemeente Schouwen-Duiveland besloten om samen met Provincie en Connexxion in Burgh-Haamstede een pilot te starten. Uitgangspunt hierbij is dat de bereikbaarheid van ons dorp met het openbaar vervoer gegarandeerd moet blijven en dat het serviceniveau hetzelfde blijft. Dit betekent dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden om dit uitgangspunt waar te maken.


De Dorpsraad is niet de initiatiefnemer voor deze proef maar is in het voortraject steeds goed geïnformeerd en nauw betrokken bij de besluitvorming. Hierbij zijn duidelijke afspraken gemaakt over zowel de communicatie richting inwoners als de belofte dat middels goed georganiseerd voor-en natransport iedereen gemakkelijk van deur naar deur kan reizen. De taak van de Dorpsraad is om samen met onze inwoners gedurende de proefperiode goed toe te zien  op het functioneren hiervan in de praktijk  Zie voor meer informatie over de pilot: www.dorpsvisieburghhaamstede.nl


Het is belangrijk dat wij als inwoners van Burgh-Haamstede goed toezien op deze pilot en ons commentaar met motivatie voldoende inbrengen bij de gemeente. De Dorpsraad wil graag dat de initiatieven vanuit de dorpsvisie ook daadwerkelijk bijdragen aan een beter leefklimaat en leiden tot een hogere tevredenheid bij onze inwoners. Denk met ons mee en lever uw op- en aanmerkingen in bij ons. Dit kan middels een mail naar ons secretariaat: secretariaat@dorpsraadburghhaamstede.nl Alleen samen maken wij Burgh-Haamstede beter.

20220103 sophie_02.jpg
20220103 sophie_02.jpg
bottom of page