top of page

Nieuwsbrief nr. 2

Nieuwsbrief nr. 2


Klik hier om de digitale nieuwsbrief te openen.


Wilt u ook op de hoogte blijven? U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrieven.


Stemkaarten

Er vallen sinds enige tijd stemkaarten in de bus van “De Verbinding in Burgh-Haamstede”. 


Natuurlijk stemt iedereen ‘EENS’: niet zo gek, ook de dorpsraad zou dat doen.


Wij krijgen echter steeds meer signalen dat vele inwoners denken dat deze actie van de dorpsraad afkomstig is. Met dat gegeven in het achterhoofd vulden ze die stemkaart in, inclusief hun personalia en e-mailadres.


Dit is echter geen actie van de dorpsraad, maar een eenmansactie van één van uw dorpsgenoten. Wat die inwoners niet beseften bij het terugsturen van de stemkaart, is dat ze in de toekomst van hem informatie krijgen die bovendien veelal voorzien is van zijn persoonlijke mening. Ook beseften ze mogelijk niet dat deze persoon richting de dorpsraad en de gemeente communiceert en zegt namens die inwoners te spreken.


Het is wel spijtig dat in de voorbereidende fase die we nu in gaan, dit alles dan ook tot grote vertraging van de start van de werkelijke uitvoering van de dorpsvisie zal leiden. In plaats hiervan pleit de dorpsraad ervoor gezamenlijk de schouders er onder te zetten en in de werkgroepen constructief aan de slag te gaan, in plaats van actievoeren vanaf de zijlijn.


Inwoners die met vragen zitten of hun mening willen meegeven kunnen natuurlijk bij de dorpsraad terecht via secretariaat@dorpsraadurghhaamstede.nl


Werkgroepen

De flyer met de uitnodiging voor deelname in de werkgroepen die u onlangs in de bus kreeg heeft geleid tot zo’n 30 aanmeldingen. Op 3 na, waarbij diverse criteria een rol speelden (die overigens niets met de personen te maken hadden) zijn al die aanmeldingen gehonoreerd! Die werkgroepbezetting is afgerond, de kandidaten zijn op de hoogte gesteld en de lijsten zijn hier bijgevoegd. Ook het verslag van de stuurgroep is hier bijgevoegd. Zie onderstaande links:


• De agenda van de Stuurgroep van 18 december.

Het verslag van de Stuurgroep van 18 december.

De namen van de inwoners en ondernemers in de Werkgroepen.

Afwegingen die de dorpsraad gebruikte bij plaatsing in de Werkgroepen.

20220103 sophie_02.jpg
20220103 sophie_02.jpg
bottom of page