KENNISGEVING INZAGE ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING NOORDSTRAAT 31-39 TE BURGH-HAAMSTEDE

KENNISGEVING INZAGE ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING NOORDSTRAAT 31-39 TE BURGH-HAAMSTEDE

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor een hotelontwikkeling met 17 hotelkamers, commerciële ruimten op de begane grond en 14 parkeerplaatsen op het adres Noordstraat 31-39 te Burgh-Haamstede. De percelen zijn kadastraal bekend als WTS, C 3155.


Lees hier verder

20220103 sophie_02.jpg
20220103 sophie_02.jpg